"Thuiszorg met aandacht voor uw persoonlijke wensen"


Voor volwassenen

De multiculturele samenleving brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De jongeren die hier geboren en opgegroeid zijn spreken de taal maar bevinden zich tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur die zij van thuis hebben meegekregen. De ouders hebben de jongeren niet kunnen begeleiden omdat ze lange tijd de wens hebben gekoesterd om ooit terug te keren naar het land van herkomst. Er is een kloof ontstaan tussen ouders en kinderen maar ook tussen deze kinderen en de maatschappij. Daar de ouders niet participeerden in de maatschappij heeft dat zijn weerslag gehad op de kinderen; daar is ook weinig animo om dat wel te doen.

De jongeren staan in de actualiteiten met hun gedragsproblemen. Prizorgo probeert een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problematiek. Madeliefje Thuiszorg richt zich op jongeren met gedragsproblematiek en heeft hiervoor een speciale aanpak. Deze aanpak richt zich op herstel door middel van:

De realisatie van deze creatieve aanpak wordt momenteel in samenwerking met Stichting MTK uitgevoerd. Sadik Kaynak is de bedenker en de voortrekker van Stichting GoedGaat en is in 2011 uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar en beloond met zijn aanpak om jongeren te begeleiden via sport.